Trang chủ » Đầu tư tài chính » Bảo hiểm » Giải đáp chi tiết bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng

Giải đáp chi tiết bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng

Trong xã hội ngày nay, những câu hỏi xoay quanh vấn đề trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mất việc làm là đề tài rất được công chúng chú ý.

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không rõ điều kiện thời gian đóng bảo hiểm, thắc mắc bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng trợ cấp.

Vậy thì trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin làm rõ vấn đề này qua một số giải đáp chi tiết để bạn đọc có thêm cơ sở tham khảo nhé!

1. Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Để giải đáp cho vấn đề bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng, trước tiên ta cần tìm hiểu về điều kiện thời gian đóng bảo hiểm. Người lao động mất việc làm muốn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì phải hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm đủ thời gian quy định.

Thời gian tối thiểu trong tình huống này là tối thiểu 12 tháng, cụ thể như sau: 

Người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 2 năm trước thời điểm xác nhận thất nghiệp (tức chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật).

Áp dụng đối với hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc không xác định thời hạn/ có xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 3 năm trước thời điểm xác nhận thất nghiệp (tức chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật).

Áp dụng đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc hợp đồng có thời hạn thực hiện dưới 12 tháng. 

Nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-se-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-neu-dap-ung-du-dieu-kien-thoi-gian-dong-bao-hiem
Người lao động mất việc làm sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện thời gian đóng bảo hiểm

2. Giải đáp bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng

Khi thực hiện nghĩa vụ hoặc tự nguyện đóng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp, nhiều người thường thắc mắc đóng bảo hiểm 1 năm được mấy tháng thất nghiệp.

Về vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định điều luật cụ thể tính trong trường hợp này để giải đáp cho bạn bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được hưởng mấy tháng

Bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được bao nhiêu tháng tính theo số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Căn cứ theo quy định về mức, thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm nay như sau: 

2.1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng nửa năm trước khi xác nhận thất nghiệp.

Tuy nhiên không được vượt quá 05 lần mức lương cơ sở áp dụng với đối tượng lao động nhận lương Nhà nước và không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng với đối tượng lao động nhận lương trực tiếp từ chủ lao động ngay tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

Nguoi-lao-dong-thuong-thac-mac-ve-van-de-bao-hiem-that-nghiep-1-nam-duoc-may-thang-tro-cap
Căn cứ theo quy định về mức, thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp để xác định bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng

2.2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp một năm được bao nhiêu tháng? Thời gian hưởng trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp được xác định dựa trên số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Hoàn thành đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người lao động được hưởng 03 tháng bảo hiểm trợ cấp.

Nếu muốn tiếp tục bảo hiểm thì người lao động đóng đủ thêm 12 tháng tiếp theo sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp (tuy nhiên không vượt quá 12 tháng).

2.3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt đầu kể từ ngày thứ 16 hoàn thành đủ hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn. 

Như vậy, đối với vấn đề bảo hiểm thất nghiệp làm 1 năm được mấy tháng. Thì giải đáp cho bạn là bạn đã hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định, do đó bạn sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được bao nhiêu trong trường hợp có việc làm mới? 

Dang-huong-tro-cap-that-nghiep-ma-co-viec-lam-moi-thi-bao-hiem-that-nghiep-duoc-tinh-nhu-the-nao
Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới thì bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào?

Bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng trong tình huống đang hưởng trợ cấp mà có việc làm mới? Theo quy định vấn đề chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có trình bày như sau: 

  • Thứ nhất, người lao động tìm được việc làm mới.
  • Thứ hai, điều kiện xác nhận người lao động đã có việc làm mới. Người lao động hoàn tất giao kết ít nhất 03 tháng làm việc trong hợp đồng lao động mới.Thời điểm xác nhận người lao động có việc làm là ngày hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.
  • Chứng nhận tuyển dụng dù không có hợp đồng lao động chính thức. Ngày người lao động nhận việc trong quyết định tuyển dụng chính là ngày xác nhận người lao động có việc làm.
  • Người lao động liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận bản thân đã có việc làm mới. Thời điểm xác nhận là thời điểm nhận được thông báo đã có việc làm từ người lao động. 

Như vậy, bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng trong tình huống đang hưởng trợ cấp mà có việc làm mới? Cụ thể, giả sử bạn đã hưởng 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm mới trong thời gian này thì sẽ không được nhận phần trợ cấp còn lại (02 tháng trợ cấp).

Cùng với đó là bạn sẽ bị trừ đi 12 tháng nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định. Lúc này thời gian trợ cấp thất nghiệp đã hết nên bảo hiểm của bạn sẽ không được bảo lưu tiếp tục. 

Trên đây là những giải đáp chi tiết về thắc mắc “Bảo hiểm thất nghiệp 1 năm được mấy tháng?” và các thông tin liên quan tới vấn đề. Hy vọng bài viết này của Bản Tin Tài Chính sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích dành cho quý độc giả bạn đọc.